Przygotowanie pedagogiczne – kiedy praktyki nie są konieczne?

Przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne, aby móc pracować w instytucjach oświatowych; uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych jest również sposobem na poszerzenie umiejętności zawodowych i wzbogacenie posiadanej już wiedzy. Jednak czy w przypadku nauczycieli można skrócić ten proces?

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli

Stałe dokształcanie nauczycieli oraz zwiększanie swoich kompetencji jest procesem na stałe wpisanym w ten zawód. Nieustanny rozwój gwarantuje posiadanie aktualnych informacji, które pedagog może z powodzeniem stosować w swojej praktyce nauczycielskiej niezależnie od różnicy pokoleń. Możliwości rozwoju dla nauczycieli jest wiele, najważniejsza jest jednak wiedza z przygotowania pedagogicznego wraz z praktyką zawodową – jest to podstawa do pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Czym są kwalifikacje pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne to zbiór umiejętności, uzyskanych na studiach pedagogicznych lub w toku późniejszej nauki – podczas studiów podyplomowych nauczycielskich. Dzięki nim przyszły pedagog zdobywa wiedzę, w jaki sposób prowadzić zajęcia edukacyjne, jak się do nich przygotować, jakie będa najlepsze materiały do nauki i jak je wykorzystać, aby były skuteczne. Słuchacze dowiadują się również, w jaki sposób efektywnie przekazywać wiedzę, poznają też metodykę kształcenia w zakresie danego przedmiotu.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne

Praktyki zawodowe – czy są konieczne?

Nauka teorii jest niezwykle ważna, jednak dopiero wykorzystanie jej w praktyce uczy najwięcej. Praktyki zawodowe są elementem programu studiów – polegają na zastosowaniu i pogłębianiu zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Celem nauczycielskich praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu metodyki nauczania z rzeczywistością pedagogiczną.

Jednakże w przypadku nauczycieli, którzy już pracują w zawodzie, odbywanie praktyk nie jest konieczne. Związane jest to z tym, że podczas codziennej pracy zawodowej słuchacze nabyli – bądź są w trakcie nabywania – niezbędnego doświadczenia, które mogą udokumentować. Warto tu jednak zaznaczyć, iż doświadczenie zawodowe uzyskane poza tokiem studiów nie może być mniejsze, niż wymaga program praktyk zawodowych (minimum 150 godzin).

Studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne

Uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich jest możliwe nie tylko podczas studiów stricte pedagogicznych. Osoby, które ukończyły inny kierunek, również mogą podjąć się zatrudnienia w szkołach. To specjalnie dla nich powstały studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne, przygotowujące do pracy w instytucjach oświaty; pozwalają na uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki w taki sposób, by mogli profesjonalnie sprawować procesy wychowawczo-edukacyjne.

Szybsze studia? To możliwe

Zwolnienie z praktyk to jeden z czynników, ułatwiający proces uzyskania świadectwa. Z powodzeniem z realizacji obowiązku praktyk mogą zostać nauczyciele czynni zawodowo; również osoby, które posiadają zgodnie z kierunkiem studiów i specjalnością udokumentowane doświadczenie zawodowe mogą zostać zwolnione w całości bądź w części z odbywania praktyk zawodowych. Doświadczenie to może wynikać z wykonywanej obecnie pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, odbywania stażu bądź wykonywania zadań na zasadach wolontariatu. 

Dodatkowo, podejmując nauczanie w formie online, również można znacznie zmaksymalizować komfort studiowania. Oszczędność czasu i wykorzystanie go na naukę w wybranym przez siebie momencie to świetna alternatywa dla osób już pracujących. Dzięki nauce przez Internet uzyskanie niezbędnych kwalifikacji nie koliduje już z innymi zobowiązaniami i pozwala na stały rozwój, przekładający się na jakość nauczania kolejnych pokoleń.