Przygotowanie pedagogiczne kurs kwalifikacyjny

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

W poszukiwaniu pracy, którą chcielibyśmy wykonywać na stałe, zdarza nam się korzystać z tzw. skrótów do zawodu. Chcemy szybko zdobyć wiedzę, kwalifikacje i świadectwa umożliwiające rozpoczęcie swojej kariery. W przypadku niektórych zawodów jak np. informatyków, ten system sprawdza się – kończymy technikum zawodowe i spełniamy minimum wymogów, by zacząć całkiem nieźle zarabiać na etacie lub prowadząc prywatne usługi komputerowe, ale warunkiem jest oczywiście pasja i zdobycie wiedzy i praktyki we własnym zakresie. Inaczej jednak sprawa wygląda, kiedy chcielibyśmy przekazywać swoją wiedzę w jedyny, legalny sposób, spełniając wymogi MEN.

Gdy szukamy angażu na stanowisko nauczyciela informatyki lub innych przedmiotów, nie wystarczy ukończyć technikum, liceum, a nawet szkoły wyższej z tytułem magistra. Wiedza tam zdobyta będzie wyłącznie naszą podstawą względem prowadzonego przedmiotu. Wiedza teoretyczna nie pozwoli nam wygrać z innymi kandydatami na wakat w szkole publicznej bądź prywatnej, nie mówiąc o ustosunkowaniu się do wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Pracy stawianych przed pracownikami branży edukacyjnej. Wiele osób może ze zdziwieniem przyjąć odmowy dyrektorów szkół, mając na ścianie świeżo oprawiony dyplom studiów wyższych. Jednak jest to zaledwie jeden z dokumentów potwierdzających gotowość do pracy w charakterze nauczyciela. Obok tytułu licencjata lub magistra należy mieć pod ręką świadectwo ukończenia przygotowania pedagogicznego.

Gdzie można je zdobyć? Najlepiej w szkole, która od wielu lat zajmuje się kształceniem przyszłych nauczycieli. Najlepiej w takiej, która znajduje się na liście oficjalnych placówek oświaty i wydaje świadectwa na wzorze MEN. Taką szkołą jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która organizuje przygotowanie pedagogiczne w formie kursu kwalifikacyjnego. W ramach 270 godzin lekcyjnych i 150 godzin praktyk możemy zdobyć zarówno wiedzę jak i praktykę niezbędną do podjęcia pracy nauczyciela. Mowa tu o dydaktyce ogólnej, psychologii, pedagogice oraz metodyce szczegółowej.

Do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego przekonuje oferowany tryb edukacji w formie online. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby zapracowane, nie mające czasu na dodatkowe kształcenie, bez problemu znajdą czas na podniesienie swoich kwalifikacji, siedząc wygodnie w domu i zapoznając się z materiałem przez komputer. Dużą zaletą jest także oszczędność pieniędzy, bowiem nie wydamy ani złotówki na dojazd do szkoły, wyżywienie lub nocleg. Kurs kwalifikacyjny przygotowanie pedagogiczne w trybie online odzwierciedla program edukacyjny kierunków stacjonarnych, wiec niczego nie stracimy, a tylko zyskamy. Chyba nikt nie wymyślił jeszcze lepszej formy nauki, a jeśli tak, to dajcie nam znać!