Przygotowanie pedagogiczne kurs online

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

Przyszli nauczyciele, a także ci, którzy chcą poszerzysz swój zakres obowiązków w szkole, są zobligowani do ukończenia przygotowania pedagogicznego. Nauka tej dziedziny pokrywa się z elementarną wiedzą i umiejętnościami przewidzianymi na ich stanowisku. Dotyczy to aż kilku obszarów edukacji, a w tym metodyka szczegółowa, dydaktyka ogólna, psychologia oraz pedagogika. To przedmioty pozwalające zrozumieć praktyczne ujęcie pracy nauczyciela. Kontrastują ze sobą formę programu edukacyjnego w szerszej perspektywie prowadzenia zajęć oraz krótkoterminowej realizacji lekcji na poziomie celów, zadań do wykonania i wymagań wobec dzieci. Szczególnie to ostatnie jest ważne z punktu widzenia wieku podopiecznych, gdyż od niego zależy metodyka przedstawiania informacji i nowych pojęć z danego przedmiotu.

Stąd przygotowanie pedagogiczne wchodzi w skład kwalifikacji, które każdy nauczyciel w swoim CV powinien mieć. Należy je zdobyć najlepiej tuż po zaliczeniu studiów I- lub II stopnia, aby kontynuować własną edukację, przybliżająca do objęcia stanowiska w placówkach oświaty. To ważne, jeśli chcemy jak najszybciej rozpocząć pracę. Poza tym, wspomniane kwalifikacje pozwalają objąć stanowisko nie tylko nauczycielskie. Zarówno w podstawówce, gimnazjum jak i liceum istnieją specjalne wakaty dla pedagogów, którzy pełnią równie odpowiedzialną rolę co nauczyciel przedmiotowy. Zamiast prowadzić lekcje z całymi grupami zajmujemy się wówczas rozwiązywaniem problemów i obejmowaniem funkcji mediacyjnej w pojedynczych przypadkach dzieci.

Wiedząc już, że bez przygotowania pedagogicznego się nie obejdzie, warto zastanowić się, gdzie można je zrealizować. Czy ma być to kurs czy może studia podyplomowe. Zaliczyć je w formie stacjonarnej czy jednak w przyjemniejszy sposób metodą e-learningową? Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale coraz więcej osób decyduje się zdobywać kwalifikacje w jeden, konkretny sposób, a mianowicie w trybie online. Dlaczego? Jest o wiele wygodniej uczyć się wtedy, kiedy chcemy, zamiast dopasowywać się do z góry ustalonego grafiku zajęć. Ponadto program edukacji jest dla nich identyczny, jak i świadectwa wydawane po pomyślnie zaliczonych egzaminach mają tą samą klasę jakości.

Taki system nauki proponuje m.in. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Przygotowanie pedagogiczne kurs online to 270 godzin lekcyjnych online i 150 godzin praktyki – tak oto wygląda przyszłość zdobywania kwalifikacji. A to wszystko w zgodzie z wymaganiami MEN i MNiSW, które stawiają wysokie warunki wszystkim placówkom oferującym studia podyplomowe i kursy. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oczywiście spełnia je. W ciągu 20 lat wypracowała sobie system idealnej edukacji dla nauczycieli, co tylko potwierdza zdobyty znak jakości ISO.