Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Poziom edukacji w Polsce jest zależny przede wszystkim od nauczycieli. Od ich wiedzy, umiejętności i praktycznego przygotowania do zawodu. Nie można zdobyć tego w kilka dni, jak to ogłaszają co poniektóre szkoły organizujące kursy zawodowe. Gotowość do podjęcia pracy musi wynikać z długoletniej edukacji i udziału w warsztatach, a także dalszego kształcenia pozwalającego utwierdzić dyrektorów szkoły o właściwych kwalifikacjach osób uczących dzieci lub młodzież.

Kierunek edukacji zawodowej jest dość prosty. Najpierw przechodzimy przez etap studiów wyższych I- lub II stopnia, podczas których zbieramy materiał teoretyczny do wykładania danego przedmiotu. Gdy w końcu otrzymujemy tytuł licencjata lub magistra, należy przemyśleć, gdzie uzyskamy praktyczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy w charakterze nauczyciela. W szkole podstawowej, szkole średniej lub nawet na uczelniach wyższych, wszędzie wymagane jest ukończenie przygotowania pedagogicznego. Dlaczego to jest tak ważne? Jak sama nazwa wskazuje, obszar wiedzy z przygotowania pedagogicznego obejmuje praktyczne ujęcie pracy pedagoga. Jest „biblią dla nauczycieli”, która zawiera w sobie zasady poprawnego postępowania w pracy. Mowa tu o obowiązkach, zadaniach, czy też celach realizowanych na przestrzeni jednej lekcji i całego programu nauczania. Edukacji w tym kierunku jest istotna, bowiem uczy metod pracy z podopiecznymi, jak również własnego podejścia do codziennej pracy (realizowanie zajęć wymaga opracowania konspektów i prowadzenia lekcji według wcześniej zaplanowanych punktów).

Więc przygotowania pedagogicznego w żaden sposób nie można pominąć. Co więcej, przyszli nauczyciele powinni zapisać się na nie we właściwej placówce oświaty. Wzorem wyznaczającym dobry program zajęć i kwalifikacji jest w tym przypadku odpowiednia liczba godzin nauki (270 godzin) i konieczność odbycia praktyki (150 godzin). W kolejnym punkcie szkoła musi spełniać wymogi MEN i MNiSW, a także mieć wpis do ewidencji placówek edukacyjnych działających w Polsce. Renomę podniesie również fakt o posiadanym znaku jakości ISO. Jaka szkoła z powodzeniem zalicza wszystkie wymienione wymagania? Jest to między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która proponuje przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe. Choć realizuje program nauki w trybie online, to poziom wiedzy i świadectwa na wzorze MEN wydawane po egzaminach końcowych są tożsame dla studiów podyplomowych w wersji stacjonarnej. Jedyne co różni Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego od innych, to swoboda uczenia się. Lekcje odbywają się tam, gdzie chcemy, i tak długo, na ile pozwala nam wolny czas.