Przygotowanie pedagogiczne studia

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

W jaki sposób placówki edukacyjne podejmują decyzję o zatrudnieniu lub nie kandydatów na nauczyciela? Czy wystarczy spojrzeć takim osobom w oczy, by dowiedzieć się o ich gotowości do podjęcia zawodu? To oczywiście pytanie retoryczne, bowiem w każdej pracy liczą się przede wszystkim wiedza, umiejętności i kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dyplomami. Ważne świadectwa zdobywamy już od wczesnego etapu edukacji, począwszy już od zaliczonej matury oraz egzaminu na licencjata lub magistra studiów wyższych.
Dzisiaj jednak nie wystarczy ukończyć studiów I i II stopnia, by pracować w wymarzonym zawodzie. Dyrektorzy szkół patrzą również na dalszą drogę edukacji swoich kandydatów.

Ponieważ za teorią powinna iść praktyka, nauczyciele muszą potrafić wykorzystywać zdobytą wiedzę ze studiów. Tego można się nauczyć wyłącznie na studiach dodatkowych, ale nie byle jakich. Jest to specjalistyczny kierunek poświęcony pracy nauczycieli od kuchni, którego program zajęć dotyczy narzędzi, zadań i obowiązków w ramach prowadzenia lekcji, a także postępowania z podopiecznymi. Chodzi tu o przygotowanie pedagogiczne, tzw. studia dla przyszłych nauczycieli i pedagogów.

Istotą tych studiów jest przedstawienie elementarnych zasad pracy w charakterze nauczyciela – posługiwanie się kartą ocen, archiwizacja postępów w nauce podopiecznych, przygotowywanie skryptów lekcji w odniesieniu do pojedynczych godzin oraz długoterminowych celów nauczanego przedmiotu, a także praktyczna realizacja konspektu zajęć. Studia przygotowanie pedagogiczne uwzględniają również aspekt psychologiczno-dydaktyczny, co znaczy, że edukują przyszłych nauczycieli w temacie kontaktów z dziećmi, utrwalając metody pracy i właściwe granice zachowania się w czasie lekcji. Mówiąc w skrócie, wyjaśniają im co mogą zrobić w różnych hipotetycznych sytuacjach, jak przemawiać do dzieci, aby właściwie obchodzić się z pojedynczymi dziećmi i całą grupą.
Umiejętności te są niezwykle ważne, więc i ważna powinna być decyzja o zapisaniu się na przygotowanie pedagogiczne w konkretnej szkole. Jedną z nich może być Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która realizuje program edukacji według wymagań MEN i MNiSW. Oferowane przez nią studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne są idealnym sposobem na zdobycie kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dlaczego akurat tutaj warto kontynuować edukację zawodową? Bowiem Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest wpisana na oficjalną listę działających placówek oświaty w Polsce, wyróżniono ją znakiem jakości ISO. Przygotowuje nauczycieli już przez ponad 20 lat, wypracowując w trakcie nowoczesną metodę kształcenia online. A to pozwala każdej zainteresowanej osobie zdobyć ważne świadectwo legalną drogą, bez konieczności wychodzenia z domu. Nauka trwa przez 3 semestry i uwzględnia 270 godzin lekcji online i 150 godzin praktyk.