Przygotowanie pedagogiczne

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Skąd wziął się wymóg posiadania kwalifikacji wymaganych do objęcia pracy w charakterze nauczyciela? To z pewnością nie jest kaprys instancji wyższych, jak np. Ministerstwa Edukacji Narodowej, które odpowiada m.in. za tworzenie norm dotyczących zawodów ogólnych i o wąskich specjalizacjach. Wydane przez ministerstwo rozporządzenia jasno określają wymagania stawiane przed pracownikami różnych gałęzi, a w tym z branży edukacyjnej.

Nie znając aktualnych regulacji można dość często mylnie interpretować posiadane uprawnienia. Tu przykładem są studenci I i II stopnia, którzy mogą uważać, że wystarczy im dyplom ukończenia kierunku wyższego, aby móc załapać się na posadę nauczyciela jednego lub wielu przedmiotów. Prawdą jest, że wiedza akademicka jest podstawą do kariery w placówkach oświaty, ale treści merytoryczne zdobyte na studiach należy uzupełnić o praktyczny aspekt przyszłej pracy. Chodzi tu o przygotowanie pedagogiczne, uwzględniające elementarne narzędzia pracy nauczyciela, czyli dydaktykę, psychologię, pedagogikę i metodykę szczegółową. W skrócie wiedza przedmiotowa zdobyta na studiach jest dla nauczycieli istotna z punktu znajomości pojęć prowadzonego przedmiotu, zaś przygotowanie pedagogiczne stanowi opracowanie o sposobach i metodach prowadzenia lekcji z uczniami. Uwzględnia to zarówno zachowanie nauczyciela w różnych sytuacjach, realizację programu zajęć według wcześniej zaplanowanego skryptu na rok szkolny i pojedyncze godziny lekcyjne. Przygotowanie pedagogiczne pozwala w łatwy i szybki sposób przyzwyczaić się do zasad rządzących w tym zawodzie, a szczególnie do korzystania z instrumentów pracy nauczyciela – archiwizacji postępów w nauce swoich podopiecznych, tworzenia konspektów zajęć i poprawnego wypełniania założeń programu edukacji dla różnych grup wiekowych uczniów.

Dlatego tak ważne jest, by wszystkie osoby wiążące swoją przyszłość z zawodem nauczyciela, poważnie podeszły do uzyskania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji zawodowych. I jedno i drugie można otrzymać zapisując się na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Nauka w tej placówce odbywa się w trybie online, zgodnie z obostrzeniami MEN i MNiSW, co daje każdemu absolwentowi gwarancję, że otrzyma to, czego wymagają od nauczycieli szkoły publiczne i prywatne – umiejętności do prowadzenia zajęć, kwalifikacje zawodowe poparte ważnym świadectwem, jak również ukończony pełny program przygotowania pedagogicznego, na który składają się 270 godzin lekcyjnych i 150 godzin praktyk do wykonania w ramach nauki zawodu. Dzięki temu, że oferowany kurs wykonujemy metodą e-learningową, oszczędzamy czas i zyskujemy swobodę niedostępną na studiach stacjonarnych.