przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Wiele osób marzy o pracy nauczyciela. Przekazywanie wiedzy kolejnym pokoleniom jest bardzo doniosłym zadaniem i naprawdę ważnym dla społeczeństwa. Choćby z tego powodu dużo młodych osób interesuje się pracą w zawodzie z grupy oświatowej. Oczywiście nie da się ukryć, że jest to też stała praca. Szkoły istnieją od wieków i nie zanosi się na to, aby miały przestać istnieć. Dlatego można mieć pewność, że jak raz podejmiemy pracę jako nauczyciel, będziemy mogli ją kontynuować nawet do emerytury. Sporo osób planuje karierę zawodową z wyprzedzeniem właśnie zwracając uwagę na to, czy możliwe będzie wspinanie się po szczeblach kariery i praca długoterminowa na danym stanowisku.

Jak zostać nauczycielem? Nie jest to proces bardzo mocno skomplikowany, ale trzeba mieć na uwadze zasady wprowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej. Najnowszym aktem prawnym, który reguluje zawód nauczyciela jest Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z 1 sierpnia 2017 roku. Oczywiście zasady tu wyznaczone, o ile nie określono inaczej, dotyczą osób, które dopiero będą zaczynać staż nauczycielski, w tym staż w przedszkolach, ponieważ i osoby nazywane popularnie przedszkolankami również są nauczycielami.

Nawet do pracy w przedszkolu potrzebne jest więc przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi. W Rozporządzeniu zawarto też wytyczne dla nauczycieli wedle rodzajów szkół. Jednak można w skrócie powiedzieć, że wymagane jest wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub wyższym, ukończenie studiów przedmiotowych na kierunku zgodnym programowo z przedmiotem nauczanym w szkole oraz przygotowanie pedagogiczne. To ostanie jest nowością wprowadzoną przez MEN, ponieważ mimo, że od lat nauczyciele uczą się choćby pedagogiki, to teraz przygotowanie pedagogiczne zostało jasno określone. Nie mogą to być tylko studia pedagogiczne, wymagana jest nauka przygotowania pedagogicznego przez co najmniej 270 godzin, dodatkowo trzeba odbyć 150 godzin praktyk zawodowych, a aby potwierdzić uzyskanie tych kwalifikacji trzeba pozyskać dokument potwierdzający np. dyplom ukończenia studiów.

Gdzie można zdobyć takie kwalifikacje? Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Dostępne są one dla każdego, ponieważ są to studia online. Jest to akceptowana przez MEN metoda nauki. Same studia trwają wymagane 270 godzin i trzeba z oceną pozytywną zaliczyć praktyki pedagogiczne. Po ukończeniu studiów wydawane jest świadectwo potwierdzające zdobytą wiedzę, które zgodne jest z wymogami MNiSW.