Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

Wciąż jednym z popularnych zawodów jest pedagog. Na rynku pracy jest dużo ofert, nawet na cały etat. Jednak zanim zostaniemy pedagogiem czy nauczycielem przedmiotów najpierw trzeba spełnić szereg wymagań. A to z kolei oznacza konieczność ukończenia odpowiednich szkół. Obecnie w związku z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Ministra Edukacji Narodowej, każda osoba, która chce pracować jako nauczyciel musi mieć ukończone studia wyższe o kierunku przedmiotowym oraz ukończone przygotowanie pedagogiczne, wraz z praktykami zawodowymi.

W praktyce oznacza to, że żadna osoba bez pozyskania przygotowania pedagogicznego nie może pracować w placówce oświatowej. Wydawać by się mogło, że tak wysokie wymagania są odstraszające i długotrwałe w spełnieniu. Nic bardziej mylnego! Kierunek przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy z dziećmi można zrealizować jako studia podyplomowe, które trwają trzy semestry. Co ciekawe, aby zapisać się na studia podyplomowe trzeba mieć ukończone studia do najmniej I stopnia. Oznacza to, że jeśli nie studiujemy jednolitych studiów magisterskich, a najpierw zapisaliśmy się na studia z tytułem licencjatu to już po ich ukończeniu można zapisać się na podyplomowe studia z przygotowania pedagogicznego, a w między czasie uczyć się na studiach II stopnia! Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, aby uzyskać potrzebne kwalifikacje zawodowe w ciągu 5 lat studiów, bez uczenia się dodatkowo po nich.

Jednak jak połączyć studia II stopnia z nauką na studiach podyplomowych? Zapisując się na przygotowanie pedagogiczne warto wziąć pod uwagę model nauki. Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje możliwość realizowania studiów podyplomowych online. Nauka przez Internet jest uznawana przez MEN, a ponadto na świadectwie ukończenia zajęć nie ma adnotacji czy były to studia online czy stacjonarne. Ponadto Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru instytucji szkoleniowych, co świadczy o tym, że ma prawo prowadzić takie zajęcia. Warto też zauważyć, że po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje się świadectwo wydawane na wzorze MNiSW.

Takie studia to najlepsze rozwiązanie, jeśli planujemy się uczyć jednocześnie na II stopniu studiów i szybko chcemy zdobyć przygotowanie pedagogiczne. Same studia tego typu trwają 3 semestry, w tym 270 godzin lekcyjnych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Grafik nauki możemy sobie ustalić bardzo elastycznie, dzięki czemu nie ma problemu z przeznaczeniem na naukę odpowiedniej ilości czasu.