Psychologia uzależnień Lublin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/535/studia/podyplomowe/psychologia-uzaleznien/src-BlogPsychUzależnień

Uzależnienia to niestety bardzo duży problem nie tylko wśród osób dorosłych, ale i wśród dzieci oraz młodzieży. Najczęściej to nauczyciele i pedagodzy w szkole zauważają pierwsze oznaki w zachowaniu podopiecznych. Nie zawsze same dzieci muszą być uzależnione. Zdarza się, że cierpią one wskutek walki z uzależnieniem bliskiego członka rodziny. Dlatego każdy pedagog powinien umieć rozróżnić z jakiego powodu jego uczeń ma kłopoty. Jednak nie tylko nauczyciele i pedagodzy mają kontakt z dzieci i młodzieżą. Również pracownicy socjalni, lekarze, a nawet kuratorzy i policjanci muszą umieć diagnozować dzieci i młodzież, oraz osoby dorosłe pod kątem uzależnienia lub nadużywania substancji groźnych dla zdrowia. Szybko reagując można szybko przynieść pomoc dzieciom, młodzieży czy nawet całym rodzinom, gdy jeden z członków jest uzależniony.

Dla osób, pracujących na co dzień z osobami zagrożonymi uzależnieniami, uzależnionych lub też posiadających w rodzinie taką osobę, opracowano Studia podyplomowe Psychologia uzależnień w Lublinie. Jeśli interesujesz się tym zagadnieniem lub wręcz potrzebujesz wiedzy o uzależnieniach do wykonywania swojej pracy, możesz też zapisać się na studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Ten kierunek studiów pomoże przede wszystkim nauczycielom i pedagogom, oraz osobom pracującym w służbach socjalnych, w tym nawet policjantom, którzy niejednokrotnie wzywani są do interwencji, związanej z osobą uzależnioną.

Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie kompleksowej wiedzy o znanych obecnie substancjach psychoaktywnych. Niestety z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej, ale działają one w podobny sposób. Zatem może wystarczyć poznanie czynników sprzyjających powstawaniu uzależnień, aby wiedzieć czy dana osoba jest na to narażona lub czy już jest uzależniona, ale jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Pedagog albo psycholog musi umieć rozróżnić uzależnienie u danej osoby. Ponadto potrzebne są terapia i profilaktyka. Wystarczy, że jedno dziecko w klasie zostanie uzależnione od jakiejś substancji i już wszyscy uczniowie są narażeni na kontakt z nią. Dlatego też w szkołach należy prowadzić zajęcia profilaktyczne, które może zorganizować osoba, która ukończy taki kierunek studiów.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego spełnia wymagania MNiSW. Mimo, że oferuje naukę online, to program studiów nie różni się od podstawy programowej dla studiów stacjonarnych. Tutaj po prostu możemy skupić się na nauce i nie tracimy czasu choćby na dojazdy.