Studia dla nauczycieli Poznań

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Szkolenia są kategorią usług, która oparta na wiedzy ma wesprzeć usługobiorcę poprzez wpływ usługodawcy. Pomiar jakości szkolenia musi uwzględniać specyfikę produktu, przekazu wiedzy. Istotą kursu jest organizacja procesu nauczania osób dorosłych, nauczycieli w zupełnie nowy sposób, tak aby wzbogacić standardową postać prowadzonych zajęć, działań w ramach zawodu. Istnieje wiele różnic, jeśli chodzi o metody nauczania dzieci i osób dorosłych. Na szkolenia w ramach edukacji należy patrzeć przez pryzmat inwestycji w innowacyjność. Wydatek przeznaczony na szkolenia w ramach systemu oświaty powinien być traktowany jako odpowiednik nakładów na badania i rozwój. W przeciwieństwie do innych branż, środowisko nauczycieli jest niezwykle zróżnicowane pod względem percepcji wiedzy oraz zdolności.

Doskonale to rozumieją osoby, które są zatrudnione w ramach Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Ta placówka, która działa na rynku oświaty w Polsce już od blisko 20 lat wpadła na bardzo dobry pomysł, w jaki sposób zagwarantować szerokiej społeczności nauczycielskiej, komfortowy dostęp do szkoleń. Otóż organizowane są studia dla nauczycieli online, które zrobisz w Poznaniu lub jakimkolwiek innym mieście. Nie wymagają one obecności o określonym czasie, w określonym miejscu. Wystarczy mieć w domu komputer ze stałym dostępem do Internetu i w ten sposób rozpoczynać naukę kolejnych bloków tematycznych o dowolnej porze. Potrzeby rynku, a także postęp technologiczny sprawił, że e-learning zyskał na popularności. Jednak jest i jeszcze więcej walorów tego rozwiązania. Otóż Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana do rejestru instytucji szkoleń oraz ewidencji uczelni prowadzi kursy internetowe dla pedagogów zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Każdy kurs kończy się egzaminem, który jeśli jest zaliczony pozwala na uzyskanie pożądanych kompetencji oraz dokumentu potwierdzającego to. Świadectwo jest tak samo istotne jak pismo, które otrzymuje kursant po zakończeniu zajęć stacjonarnych.

Główna różnica polega na tym, że nawet w Poznaniu, Gdańsku czy we Wrocławiu, żaden stacjonarny kurs nie oferuje tylu godzin lekcji i praktyki w tak skondensowanym czasie. Jedynie w trakcie trwania trzech semestrów można zdobyć kolejne dokumenty podwyższające kompetencje nauczyciela. Studia dla nauczycieli realizowane w formie e-learningowej są otwartą furtką dla tych, którzy wcześniej nie potrafili znaleźć wymaganego czasu do podjęcia nauki. Teraz nie wychodząc z domu mogą zdobywać kolejne szlify. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego stanęła na wysokości zadania, dzięki tej placówce szeroka rzesza nauczycieli będzie miała większe szanse na rynku oświaty.