Studia podyplomowe dla nauczycieli

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Studia podyplomowe dla nauczycieli można podzielić na kierunki studiów odpowiednie dla kandydatów, którzy chcą zostać nauczycielami i potrzebują do tego uzyskać konkretne kwalifikacje zawodowe, oraz na kierunki odpowiednie dla już pracujących w zawodzie nauczycieli. Wiele osób już po rozpoczęciu kariery zawodowej decyduje się na podjęcie dodatkowych studiów, które dają im wyższe kwalifikacje czy też pomocne będą w uzyskaniu awansu zawodowego. Nauczyciele mogą awansować kilkukrotnie w trakcie swojej kariery zawodowej, a więc wykształcenie jest dla nich istotne. Ponadto co jakiś czas Minister Edukacji Narodowej wydaje też nowe akty prawne, które organizują prace w oświacie. Obecnie najnowszym dokumentem jest Rozporządzenie z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać nauczyciele. I właśnie przez ten dokument wiele osób musiało zmienić swoją drogę zawodową lub też uzyskać nowe wykształcenie.

Obecnie wymagane jest od nauczycieli posiadanie przygotowanie przedmiotowego i pedagogicznego. To ostatnie wbrew pozorom nie jest takie łatwe do uzyskania. Nawet jeśli ukończyliśmy kierunek studiów, po którym można zostać nauczycielem, nie oznacza to, że automatycznie będziemy mieli też przygotowanie pedagogiczne akceptowane przez MEN. Otóż wedle definicji przygotowania pedagogicznego zawartego w Rozporządzeniu MEN trzeba mieć ukończone co najmniej 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych, a do tego uzyskać oficjalny dokument potwierdzający taką naukę. Może to być suplement dyplomu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych itp. Dlatego też nie każde ukończone studia zagwarantują nam posiadanie przygotowania pedagogicznego zgodnego z wymaganiami MEN.

Popularne są też studia nauczania drugiego i następnego przedmiotu w szkole. Dużo osób zapisuje się też na kierunki z zakresu pedagogiki specjalnej, jak choćby te dotyczące pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Coraz więcej osób interesuje się też terapią pedagogiczną, która coraz częściej potrzebna jest nawet dzieciom w wieku przedszkolnym.

Różne kierunki studiów podyplomowych dla nauczycieli można znaleźć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta oferuje studia online, które są bardzo wygodną formą nauki, a jednocześnie jest to akceptowane przez MEN. Sama uczelnia działa już 20 lat i posiada certyfikat jakości ISO. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.