Studia podyplomowe Pedagog szkolny Szczecin

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866931/studia/podyplomowe/pedagog-szkolny/src-BlogPedSzkolny

W każdej szkole musi pracować pedagog szkolny. Jego zadaniem jest wsparcie pracujących w szkole nauczycieli oraz przede wszystkim uczniów. Pedagog wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze, a jednocześnie jego zadaniem jest rozpoznawanie trudności u uczniów. Mogą to być problemy z nauką lub też z zachowaniem danej osoby. To właśnie pedagog zajmuje się trudną młodzieżą i pomaga jej, aby każda osoba mogła się uczyć w odpowiedni dla siebie sposób. Oprócz tego musi być w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami, który potrzebne są wskazówki, aby dobrze kierować młodzieżą. Warto też wiedzieć, że pedagog ma pod opieką również wybitnie zdolnych uczniów, którzy w nauce mogą radzić sobie świetnie, ale muszą także znaleźć swoją ścieżkę kariery i radzić sobie z codziennym życiem.

Jak można zostać pedagogiem szkolnym? Oczywiście część osób wybrało taką ścieżkę kariery jeszcze podczas studiów. Jednak, jeśli ktoś zdecydował się na inny kierunek lub też został po prostu nauczycielem przedmiotowym, a chce zmienić swoje kwalifikacje, to z powodzeniem może zapisać się na odpowiednie studia podyplomowe, na które zapisać się może każda osoba. Takie studia podyplomowe Pedagog szkolny w Szczecinie, a przede wszystkim w formie studiów online organizuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Ta uczelnia ma już ponad 20 lat doświadczenia oraz posiada certyfikat jakości ISO. Oznacza to, że jest placówką renomowaną, gdzie warto się kształcić. Zwłaszcza szukając kierunków studiów odpowiednich dla nauczycieli i pracowników oświaty. Takich kierunków do wyboru jest tu wiele.

Warto wiedzieć, że studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ich ukończeniu otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem MNiSW. Takie studia będą więc wartościowe i nadadzą nam kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w roli pedagoga szkolnego w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, a nawet w poradniach specjalistycznych. Studia online są po prostu bardziej wygodną formą nauki niż studia stacjonarne, ale dają nam taką samą ilość wiedzy i potrzebne do objęcia nowego stanowiska wykształcenie.