Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866677/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-psychologow/src-BlogPrzygPed

Praca na stanowisku psychologa w szkole, ośrodkach wychowawczych bądź też poradniach psychologicznych jest wymagająca nie tylko pod względem odpowiedzialności zawodowej za swoich podopiecznych. Zastosowanie właściwych metod terapeutycznych względem dzieci i młodzieży to swoiste wyzwanie, które zawsze musi odnosić się do wiedzy i kwalifikacji psychologa. Mowa tu zarówno o studiach wyższych kierunkowych, jak i późniejszej edukacji mającej w praktyczny sposób przygotować nas do wykonywania zawodu.

Dlatego też po uzyskaniu licencjatu i/lub magistra nie możemy od razu liczyć na szybkie zatrudnienie jako psychologa. Zanim to nastąpi jesteśmy zobligowani ukończyć studia podyplomowe z zakresu przygotowanie pedagogiczne dla psychologa. Dlaczego? Otóż na studiach wyższych realizowany materiał jest ściśle powiązany z teoretycznym ujęciem pracy, ogólnymi pojęciami, które nakreślają zawód psychologa w zbyt akademicki sposób. Znaczy to mniej więcej tyle, że nauka opiera się na zdobywaniu podstawowych wiadomości, a nie na nauce metod pracy i sposobów radzenia sobie z różnymi problemami „pacjentów”. Braki w wykształceniu uzupełnimy tylko w ramach studiów podyplomowych. W programie zajęć powinny znaleźć się takie przedmioty jak dydaktyka, emisja głosu, pedagogika, czy też metody pracy nauczyciela psychologa.

Aby mieć pewność, że zapiszemy się na odpowiednie studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne dla psychologów, program zajęć dla tego kierunku nie może trwać mniej jak 180 godzin lekcyjnych i 120 godzin praktyki zawodowej. Co równie ważne, system kształcenia musi pokrywać się z regulacjami prawnymi narzuconymi przez MEN i MNiSW. Nie zaszkodzi jeśli uczelnia oferująca ten kierunek może pochwalić się certyfikatami jakości ISO, bowiem potwierdza to renomę placówki i jej usług. Te wszystkie punkty spełnia np. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która od ponad 20 lat kształci nauczycieli oraz psychologów. Uczelnia ta jest otwarta na nowe potrzeby słuchaczy chcących w wygodny sposób uczyć się i zdobyć ważne świadectwo do pracy. Rozwiązaniem jest nauka w trybie online, która pokrywa się ze stacjonarnym kierunkiem studiów podyplomowych, z tą różnicą, że odbywa się całkowicie w Twoim domu.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.