Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/548/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-studia-uzupelniajace-po-kursie-kwalifikacyjnym/src-BlogPrzygPed

Wprowadzenie w życie nowego Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli wprowadziło wiele zamieszania na rynku pracy. Nawet osoby, które mają wieloletni staż nauczycielski musiały sprawdzić, czy nie obejmują ich zmiany. Okazuje się jednak, że najwięcej zmian dotyczy osób, które dopiero będą podejmować pracę na stanowisku nauczyciela, a więc jeszcze się do tego zawodu przygotowuje.

Wiele osób podczas studiów miało zajęcia z przygotowania pedagogicznego. Jednak obecnie MEN wymaga od każdej nowej osoby, która przystępuje do pracy jako nauczyciel posiadania co najmniej 270 godzin nauki i 150 godzin praktyk w zakresie przygotowania pedagogicznego. Nie wszystkie uczelnie spełniają te wymagania, Może się więc okazać, że mimo ukończenia kursu na studiach lub kursu kwalifikacyjnego potrzebne jest uzupełnienie kwalifikacji z tego przedmiotu. Jak to zrobić?

Odpowiedzią są studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym, oferowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Studia trwają tylko jeden semestr, choć tak naprawdę sama nauka trwa 220 godzin, z czego tylko 70 godzin to nauka przedmiotów teoretycznych, a 150 godzin to praktyki zawodowe w jednostce oświatowej. Natomiast osoby, które już pracują czynnie jako nauczyciel mają możliwość zostać zwolnione z praktyk zawodowych, a więc muszą zaliczyć jedynie 70 godzin nauki z przedmiotów teoretycznych, co znacznie skraca czas studiowania. Jeśli nie mamy kursu kwalifikacyjnego, a potrzebujemy takich kwalifikacji to z powodzeniem możemy się zapisać na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, które trwają 270 godzin i 150 godzin praktyk zawodowych. Zatem nie trzeba się martwić na zapas możliwością uzyskania takiego wykształcenia, bo każdy może je zdobyć.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego prowadzi studia przez e-learning, a więc nie będą one przeszkadzać w pracy zawodowej. Sama uczelnia spełnia wymagania MEN i MNiSW, a więc możemy mieć pewność, że ukończone studia będą nam dawały rzetelne kwalifikacje. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.