Studia przygotowanie pedagogiczne Warszawa

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej

Studia przygotowanie pedagogiczne w Warszawie to bardzo powszechny wybór, ponieważ w tym mieście jest wiele uczelni i szkół, które mają uprawnienia do nauki tego kierunku. Jednak nie każda osoba może sobie pozwolić na przeprowadzkę do stolicy, aby uczęszczać do szkoły wyższej. Oczywiście są też studia niestacjonarne, na których zajęcia odbywają się w weekendy, ale to też generuje dodatkowe koszty choćby w postaci kosztów dojazdów i noclegu, jeśli ktoś nie mieszka w danym mieście. Dlatego sporo osób rezygnuje z nauki kolejnego kierunku, nawet jeśli otworzył by im drogę do awansu czy lepszej kariery zawodowej. Na szczęście nie musi tak być!

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje przygotowanie pedagogiczne w ramach studiów podyplomowych, realizowane metodą e-learning. Co to oznacza? Mówiąc w skrócie, że uczymy się przez Internet we własnym domu czy w każdym miejscu, gdzie chcemy. Nauka przez platformy e-learningowe jest jak najbardziej akceptowana przez Ministra Edukacji Narodowej i takie kwalifikacje zawodowe są ważne i rzetelne. Dlatego nie musimy się obawiać, że ktoś nam zarzuci, że studia online nie są odpowiednie, aby zyskać nowe uprawnienia. Obecnie także MEN idzie z postępem i taka forma nie jest niezgodne z wymaganiami ministra co do nauczania. Warto jednak wiedzieć, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego spełnia też wymagania stawiane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ponieważ jest wpisana zarówno do rejestru szkół wyższych jak i do rejestru instytucji szkoleniowych. Oznacza to, że ma ugruntowaną pozycję jako szkoła wyższa i jest placówką renomowaną, która spełnia wymagania ministerstw.

Same studia przygotowania pedagogicznego to studia podyplomowe, a więc co do zasady mogą się na nie zapisać wszystkie osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia. Oczywiście także osoby z tytułem magistra czy inżyniera mogą się na nie zapisać, aby uzyskać dodatkowe wykształcenie. Warto jednak zauważyć, że dla przygotowania pedagogicznego wymagana ilość nauki to 3 semestry, które trwają łącznie 270 godzin. Obowiązkowe jest też zrealizowanie 150 godzin praktyk zawodowych. Te wymagania także spełnia Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Ponieważ studiujemy online sami jednak narzucamy sobie tempo nauki. Można uczyć się codziennie przez kilka godzin lub też dwa razy w tygodniu, aby zrealizować planowo cały materiał.

Taki typ nauki jest przede wszystkim świetnym rozwiązaniem dla osób, które jeszcze uczą się na innych kierunkach stacjonarnych czy zaocznych oraz dla osób, które pracują zawodowo i potrzebują nowych uprawnień, ale mają ograniczony czas, aby móc je zdobyć.