Bibliotekoznawstwo (2 sem)

Cena: 400 zł (czesne)
Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 399 opinii
9.2
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Bibliotekoznawstwo


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Z wykorzystaniem metod kształcenia: online (e-learning)


Charakter studiów: studia kwalifikacyjne


Cel:

Studia nadają kwalifikacje do pracy w bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w charakterze bibliotekarza (studia 2-semestralne).

Celem studiów jest dostarczenie kompleksowej wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych w zakresie wszystkich złożonych obszarów pracy bibliotekarskiej. Od ewidencji i katalogowania do metodyki pracy z czytelnikiem indywidualnym i zbiorowym (w tym niepełnosprawnym). Ukierunkowane są na szeroko pojęty warsztat informacyjny, oświatowy i naukowy.


Czas trwania:

Program kształcenia realizowany jest poprzez:

- Studia dwusemestralne - 275 godzin w tym 60 godzin praktyk (studia kwalifikacyjne dla bibliotekarzy).


Uzyskane kwalifikacje:

Studia podyplomowe z zakresu „Bibliotekoznawstwa” mają charakter kwalifikacyjny.

Studia dwusemestralne - nadają uprawnienia do zajmowania stanowiska bibliotekarza w bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, bibliotekach podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Nazwa zawodu: Bibliotekarz (studia dwusemestralne). Kod zawodu: 343301 (studia dwusemestralne).

Według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Adresaci:

Studia dedykowane są osobom bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne. 

Pobierz program kierunku