Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem?

Nie ma jednej, typowej charakterystyki jeżeli chodzi o osoby ze spektrum autyzmu. Będziemy mieli bardzo szeroki zakres zachowań jeżeli o sam proces diagnostyczny, czy jeżeli chodzi później o pomoc terapeutyczną – mgr Anna Strachota

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wspomagający dla ucznia z autyzmem? Uprawnienia zawodowe muszą odnosić się do roli, jaką spełnia on w trakcie pracy z dziećmi lub młodzieżą. Nauczyciel wspomagający prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą, określa program działań oraz dostosowuje ich formę do potrzeb ucznia. Podstawą jest więc posiadanie wykształcenia pedagogicznego, które można zdobyć na studiach podyplomowych przygotowanie pedagogiczne. Jednak praca z uczniami ze spektrum Autyzmu oprócz ukończonych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, wymaga od takiej osoby dodatkowo wykształcenia z zakresu pedagogiki specjalnej, które można uzyskać również poprzez ukończenie studiów podyplomowych.

W ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego znajduje się między innymi kierunek 3-semestralny Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej, który umożliwia słuchaczom nabycie wiedzy o rozwoju i funkcjonowaniu osób ze spektrum autyzmu oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych. Absolwenci ww. kierunku uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający.

Nauczyciele oraz psycholodzy, zainteresowani poszerzeniem wiedzy i umiejętności odnoszących się do pracy z osobami autystycznymi lub niepełnosprawnymi, powinni także skorzystać z dodatkowego kierunku kształcenia: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje wymienione kierunki w formie studiów podyplomowych, które realizuje się przez internet. Oznacza to większą oszczędność czasu, gdyż nie trzeba czekać na zebranie się grupy osób, potrzebnej do otworzenia kierunku. Tym samym zajęcia rozpoczynają się w terminie wybranym przez słuchaczy, jak również grafik lekcji jest dopasowany do wymagań studentów.

Proponowana przez WSKZ forma edukacji jest zgodna z wymaganiami MNiSW, nadto Uczelnia wydaje świadectwa ukończenia studiów na aktualnym wzorze MNiSW. Warto też wiedzieć, że Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego ma 20 lat doświadczenia w branży usług edukacyjnych i posiada certyfikat ISO. Studiując na tej Uczelni nie trzeba się więc martwić o poziom kształcenia i jakość uprawnień zawodowych.