Kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli języków obcych

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego

Bardzo dużo młodych osób w Polsce zapisuje się na studia filologiczne. Najbardziej popularne języki obce, które można studiować w ramach kierunków filologicznych to języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański czy rosyjski. Całkiem sporo osób wybiera też specjalność nauczycielską, aby po studiach móc nauczać danego języka. Jednak obecnie ukończenie studiów filologicznych i potwierdzone umiejętności lingwistyczne czy nawet ukończona specjalizacją nie muszą być wystarczające, aby spełniać wymagania szkół i móc pracować jako nauczyciel. Kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli języków obcych muszą być zgodne z wymaganiami zapisanymi w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Każda osoba, która chce pracować w szkole czy to publicznej czy niepublicznej musi spełniać te same wymagania. Obecnie oprócz wykształcenia przedmiotowego, w tym wypadku ukończonej na przykład filologii angielskiej, wymagane jest też tak zwane przygotowanie pedagogiczne, które obejmuje wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, ale też przygotowanie dydaktyczne. Dlatego jest bardzo pomocne w późniejszej pracy nauczyciela języków obcych czy innego przedmiotu. Jak uzyskać takie wymagane kwalifikacje zawodowe?

Na szczęście nie jest to trudne. Każda osoba, która ukończyła co najmniej I stopień studiów wyższych albo II stopień studiów wyższych może zapisać się na studia podyplomowe o kierunku nauczania przygotowanie pedagogiczne. Takie kwalifikacje uzyskane również w szkole wyższej zapewniają, że poziom wiedzy potrzebny do świetnego wykonywania pracy jako nauczyciel będzie odpowiedni. Ponadto studia podyplomowe trwają o wiele krócej niż nauka choćby do stopnia magistra. Takie studia z założenia trwają trzy semestry. Gdzie warto się na nie zapisać?

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego o feruje studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w trybie online. Co to oznacza? Po pierwsze zapisać można się w każdej chwili, bez patrzenia na to, czy zaczął się już semestr akademicki. Po drugie studiujemy ucząc się za pośrednictwem platformy e-learningowej, a to z kolei oznacza, że sami wybieramy dzień i godzinę nauki. Jest to najlepsza forma nauki dla osób, które jeszcze się uczą na przykład studiują inny kierunek czy II stopień oraz dla osób, które już pracują, ale chcą podnieść swoje wykształcenie zawodowe.

Sama Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego spełnia wymagania stawiane przez MEN co do nauczania kwalifikacji pedagogicznych. Realizowane tutaj studia mają też akceptowaną przez ministra formę nauczania, a uzyskane świadectwo ukończenia jest zgodne ze wzorem wymaganym przez MNiSW. Szkoła jest też wpisana do rejestru szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Całe studia trwają trzy semestry, co przekłada się na 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych.