Przygotowanie pedagogiczne (dawniej kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli 270 godzin + 150 godzin praktyk

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Podejście asertywne zwiększa szanse na dobre funkcjonowanie w zespole. Pozwala też członkom grupy wzajemnie się szanować. Asertywne zachowanie to komunikowanie własnych potrzeb. A nie wysyłanie sygnałów w nadziei, że zostaną prawidłowo rozszyfrowane i członkowie zespołu domyślą się czego dotyczył komunikat – mgr Magdalena Turska

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/618/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-i-ponadpodstawowej-teoretycznych-przedmiotow-zawodowych-oraz-praktycznej-nauki-zawodu/src-blogNauPrzedZaw

Przepisy w zakresie szkolnictwa zmieniają się bardzo dynamicznie — dlatego istotne jest, aby studia podyplomowe spełniały określone warunki narzucone przez regulacje prawne. Program edukacji musi spełniać aktualne założenia kwalifikacyjne dla nauczycieli z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej. A te realizowane są wyłącznie w ramach przygotowania pedagogicznego, dawniej nazywanego kursem kwalifikacyjnym pedagogicznym dla nauczycieli. Najwyższej jakości kurs przygotowanie pedagogiczne oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego.

W ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego znajdują się aktualnie cztery kierunki z zakresu przygotowania pedagogicznego nadające kwalifikacje dla poszczególnych grup:

Studia prowadzone są zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a materiały przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Kierunki studiów podyplomowych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dzięki czemu słuchacz może rozkładać naukę w dogodnym dla siebie czasie. Natomiast świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest na wzorze MNiSW, co stanowi o najlepszych kwalifikacjach zawodowych dla osób szukających pracy w szkołach publicznych lub prywatnych, bądź też zainteresowanych otworzeniem własnej działalności o profilu edukacyjnym.

Warto jeszcze raz zaznaczyć, że nauka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego odbywa się w o wiele przyjemniejszej formie niż proponuje konkurencja. Wszystko to za sprawą nauki w trybie online, która uwzględnia 3 semestry zajęć (270 godzin lekcyjnych + 150 godzin praktyk) w dogodnych dla słuchaczy warunkach. Niezależnie od pory dnia i miejsca możemy się uczyć i utorować sobie drogę do wymarzonej pracy.