Przygotowanie pedagogiczne do pracy psychologów

Ostatnia aktualizacja artykułu: 24 sierpnia 2022

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert pracy dla nauczyciela psychologa czy też dla psychologów szkolnych. Jednak wbrew pozorom samo pozyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych z tytułem umożliwiającym pracę jako psycholog, nie jest wystarczające. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie pedagogiczne do pracy psychologów. Takie kwalifikacje można zdobyć na studiach podyplomowych.

Jakie konkretnie kwalifikacje zawodowe powinien posiadać psycholog, który będzie prowadził zajęcia w szkole? Kwalifikacje zawodowe są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 roku. Określono tutaj wymagania zarówno dla nauczycieli jak i dla osób, które nie mają wyższego wykształcenia, ale chcą pracować w szkołach. Jednakże na stanowisko nauczyciela psychologa na przykład w szkole podstawowej potrzebne jest ukończenie studiów magisterskich w kierunku psychologia ze specjalnością odpowiadającą potencjalnie prowadzonym zajęciom. Możliwe jest też ukończenie studiów o kierunku psychologiczno-filozoficznym na filologii chrześcijańskiej z tytułem magistra. Aczkolwiek jest to tak zwane wykształcenie przedmiotowe. Oprócz niego trzeba jeszcze pozyskać wykształcenie z zakresu przygotowania pedagogicznego.

Tutaj pozyskanie takich kwalifikacji zawodowych jest łatwiejsze. Ponieważ przygotowanie pedagogiczne można ukończyć w ramach studiów podyplomowych, które trwają jedynie trzy semestry. Czas trwania nauki to 270 godzin lekcyjnych oraz 150 godzin praktyk zawodowych. Na takie studia można zapisać się już po ukończeniu I stopnia studiów wyższych lub dopiero po ukończeniu II stopnia z tytułem magistra.

Takie studia podyplomowe oferuje między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Posiada ona uprawnienia do nauki na tym kierunku. Ponadto wpisana jest do rejestru szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. Studia można odbyć metodą online, która jest uznawana za ważną przez MEN. Po ukończeniu nauki otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na dokumencie zgodnym ze wzorem MNiSW. Oznacza to, że kwalifikacje zawodowe pozyskane w ten sposób będą akceptowane w każdej placówce oświatowej. Nie tylko w placówkach publicznych, ale też w szkołach niepublicznych.

Studia prowadzone są za pośrednictwem platformy e-learningowej. Oznacza to, że możemy uczyć się w wolnej chwili. Sami decydujemy kiedy i ile czasu na raz poświęcimy na naukę na tym kierunku. Jednak warto wiedzieć, że i tu wiedza sprawdzana jest po zrealizowaniu części materiału oraz na zakończenie nauki przed wydaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Mimo, że system nauki jest bardziej przyjemny, to same studia wymagają od nas systematycznej nauki.