Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/535/studia/podyplomowe/psychologia-uzaleznien/src-BlogPsychUzależnień

W obecnych czasach nawet kilkuletnie dzieci leczone są z różnego rodzaju uzależnień i wbrew pozorom nie są to substancje psychoaktywne. Większość dzieci ma problem z prawidłowym korzystaniem z tabletów, telefonów komórkowych czy komputerów, ponieważ wręcz nie mogą się oderwać od wirtualnej rzeczywistości. A to sprawia problem i rodzicom, i nauczycielom przedszkolnym, bowiem to oni w placówkach przedszkolnych przejmują rolę opiekuna i wychowawcy. W szkołach podstawowych czy też ponadpodstawowych większym problemem są już uzależnienia od tytoniu czy alkoholu. W bardzo młodym wieku ciało szybko przyzwyczaja się do takich substancji, a więc uzależnienie następuje o wiele szybciej niż u dorosłych osób. Właśnie z tego powodu w szkołach, a nawet już w przedszkolach potrzebni są pedagogowie, którzy będą umieli zauważyć, że dziecko potrzebuje pomocy.

Jak zdobyć taką wiedzę? Najlepszym rozwiązaniem będą studia podyplomowe psychologia uzależnień, które oferuje między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. W programie tego kierunku jest 180 godzin nauki teoretycznej, która rozbita jest na dwa semestry. Uczelnia kształci przez e-learning, więc tak naprawdę sami decydujemy jak szybko będziemy się uczyć, ale nasza wiedza i tak będzie sprawdzana odpowiednimi testami i egzaminami. Dzięki temu można po zakończeniu studiów otrzymać świadectwo zgodne ze wzorem MNiSW.  Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na studiach podyplomowych z psychologii uzależnień nauczymy się między innymi czym są i jak działają substancje psychoaktywne, oraz jak rozpoznać, że ktoś mógł je zażyć, a także co robić w takiej sytuacji. Będzie można poznać też czynniki, jakie sprzyjają powstawaniu różnych uzależnień i ich specyfikację. Dzięki temu nabędziemy wiedzę jak rozpoznać uzależnienia różnego typu, na które mogą cierpieć dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Nauczane są też metody terapii i profilaktyki. Poruszane są też tematy konsekwencji, jakie uzależnienie niesie nie tylko dla osoby uzależnionej, ale i dla członków jej rodziny.

Najwięcej pożytku z ukończenia takich studiów mogą odnieść nauczyciele szkolni, psychologowie – nie tylko Ci pracujący w szkolnictwie, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy w placówkach oświatowych, terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą, a nawet lekarze i policjanci, czyli wszystkie osoby, które mogą mieć do czynienia z uzależnionymi osobami.