Inne kierunki pedagogiczne

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Nauczyciele to grupa zawodowa, która powinna się nieustannie rozwijać. Organizowane są dla nich różne kursy doszkalające,...

Tutoring i coaching w edukacji online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Rozwój osobisty, praca nad swoimi mocnymi i słabymi stronami oraz chęć do osiągania coraz lepszych wyników...

Resocjalizacja i Socjoterapia online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Resocjalizacja i Socjoterapia to z pewnością kierunek studiów dla osób o silnie rozwiniętym poczuciu, że warto...

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Agresja oraz przemoc w szkole to zachowania, które trzeba bezwzględnie eliminować. Jest to jednak niemożliwe bez...

Neurologopedia online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Zaburzenia, które mają podłoże neurologiczne to coraz częstszy problem dzieci oraz dorosłych. Jednym z takich schorzeń...

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo (3 sem)

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Wbrew pozorom biblioteki to nadal popularne miejsca. Wiele osób nie chce kupować książek, ponieważ nie ma...

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Kierunki pedagogiczne cieszą się dużą renomą, ponieważ można po nich pracować w szkołach, ośrodkach wychowawczych, czy...

Studia podyplomowe Socjoterapia

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Studia podyplomowe Socjoterapia dają bardzo wiele możliwości. Co prawda, aby zapisać się na studia podyplomowe trzeba...

Organizacja i Zarządzanie Oświatą online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Starając się o awans na wyższe stanowisko lub też chcąc aplikować do innego zakładu pracy w...

Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Coraz większy odsetek zachowań wśród dzieci odbiega od przyjętych w społeczeństwie norm. Trudności w przestrzeganiu zasad,...