dr Zofia Chełstowska
dr Zofia Chełstowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowana nauczycielka oraz ekspertka MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Jest doświadczoną wykładowczynią akademicką. Posiada kwalifikacje uzyskane na licznych kursach, w tym w warsztatach pt. Wybrane metody szkoleniowe sprzyjające uczeniu się i rozwojowi nowych kompetencji studenta oraz szkoleniu dotyczącym nowych technologii w edukacji.

Publikowała w czasopismach psychologiczno-pedagogicznych i społecznych oraz w opracowaniach książkowych, m.in. Dobra szkoła XXI wieku. Swoje doświadczenie dydaktyczne zdobywała, współpracując z uczelniami i szkołami m.in. jako nauczycielka akademicka oraz Dyrektor Departamentu w MEN.