dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska
dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska

Radca  prawny,  doktor  nauk  prawnych,  adiunkt  w  Katedrze  Procesu  Karnego  i  Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu „Administracja elektroniczna”. Wykładowca  studiów  podyplomowych  na  Uniwersytecie  Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie. 

Zajmuje się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych oraz procesem karnym. Specjalista  Ministerstwa  Administracji  i  Cyfryzacji  z  zakresu  informacji  publicznej  i ochrony danych osobowych w ramach projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie”.  Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych w Kancelarii Prawnej Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. Trener z zakresu ochrony danych osobowych w Akademii AJIP. Inspektor Ochrony Danych. Posiada certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji. Czynnie  uczestniczyła  w  licznych konferencjach  i  seminariach  krajowych  oraz zagranicznych, członkini komitetów organizacyjnych i naukowych, redaktorka pracy zbiorowej, opiekun  Koła  Naukowego  Postępowania  Karnego  „Accusatio”. Autorka i współautorka publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu procesu karnego i nauk pokrewnych.