mgr Melanie Raczek
mgr Melanie Raczek

Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, studentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako stażystka sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dyrektorka biura i asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego, specjalistka ds. monitorowania legislacji w jednej z polskich firm farmaceutyczno-biotechnologicznych, członek Sekcji Prawa Pracy i Prawa Administracyjnego w Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego oraz biorąc aktywny udział w organizacjach pozarządowych, a także licznych kursach i szkoleniach. Obecnie pracuje na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Strategii i Działań Systemowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta.