dr Jakub Kufel
dr Jakub Kufel

Doktor nauk społecznych z doświadczeniem w zakresie zarządzania szkołami wyższymi. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Gdańskiej.

Nauczyciel i wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierowniczych: prodziekana, pełnomocnika ds. jakości kształcenia, p.o. prorektora ds. kształcenia, kierownika działu naukowego. Autor podręczników do liceum i technikum z zakresu historii, monografii naukowych i popularnonaukowych, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych i ekspertyz. Czynny uczestnik licznych konferencji naukowych oraz wystąpień publicznych, redaktor czasopisma naukowego.