dr Anna Grygoruk
dr Anna Grygoruk

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Kulturoznawca, terapeutka, socjoterapeutka, specjalistka w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej i Instytutu Badań Edukacyjnych MENiS.

Szkoleniowiec i trener z wieloletnim doświadczeniem. Wykwalifikowany edukator, e-nauczyciel i metodyk nauczania zdalnego certyfikowany przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego. Autorka wielu publikacji i skryptów naukowych, głównie dla kadr oświatowych. Wielokrotnie nagradzana dyplomem Rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Finalistka konkursu TOP HR Manager 2015, do którego zgłosiła projekt związany z rekrutacją, selekcją i motywowaniem pracowników organizacji wirtualnej.