mgr Joanna Parniewska
mgr Joanna Parniewska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Policealnej Szkoły Wizażu Academicus. Ukończyła studia licencjackie (specjalność: komparatystyka) oraz studia magisterskie (specjalność: antropologiczno-kulturowa) na Wydziale Polonistyki. Obecnie realizuje studia doktoranckie z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Współorganizatorka i uczestniczka licznych konferencji. Autorka wielu publikacji, recenzji literackich i przekładów. Zawodowo - recenzentka literatury pięknej oraz tłumaczka języka angielskiego.